#INCLUENCER


[de mens
die bijdraagt
aan
een wereld
waarin
ieder ander
mee
kan doen]


doe wat je kunt
je kunt altijd iets